Jaworzno-Pożegnanie Wakacji 29.08.2009r

Vetterli
1. Marek Żurakowski – 97 pkt.
2. Marek Pyszny – 95 pkt.
3. Andrzej Smutek – 84 pkt.
4. Edward Nieszporek – 83 pkt.
5. Grzegorz Kuzior – 81 pkt.
6. Andrzej Ociesa – 79 pkt.
7. Marcin Bartkiewicz – 76 pkt.
8. Witold Cieśliński – 64 pkt.
9. Leszek Kaliński – 49 pkt.

Lamarmora
1. Leszek Kaliński – 70 pkt.
2. Szczepan Wróblewski – 23 pkt.

Pennsylvania
1. Witold Cieśliński

Mariete
1. Marek Żurakowski – 83 pkt.
2. Marek Pyszny – 78 pkt.
3. Andrzej Smutek – 78 pkt.
4. Edward Nieszporek – 76 pkt.
5. Grzegorz Kuzior – 68 pkt.
6. Marcin Bartkiewicz – 64 pkt.
7. Witold Cieśliński – 53 pkt.
8. Leszek Kaliński – 25 pkt.

Kuchenreuter
1. Marek Żurakowski – 93 pkt.
2. Marek Pyszny – 86 pkt.
3. Edward Nieszporek – 86 pkt.
4. Andrzej Smutek – 82 pkt.
5. Witold Cieśliński – 78 pkt.
6. Grzegorz Kuzior – 77 pkt.
7. Henryk Przechodzki – 53 pkt.