Kategorie
Sprawy organizacyjne

Informacja

Dnia 16.12.2021 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze CKS Stare Strzelby.

Na zebraniu po konsultacji zarządu z członkami klubu, przyjęto propozycję terminów zawodów na rok 2022.

W czasie zebrania Zarządu podjęto 4 uchwały.
Uchwała nr 13 na wniosek kolegi Andrzeja T. wykreślono go z listy członków klubu.
Uchwała nr 14, zdecydowano o czasowym zawieszeniu organizacji zawodów do czasu gdy nie zakończą się pomówienia, obrażanie organizatorów i szkodliwe działania przeciwko klubowi.
   Uchwała nr15 mówi o usunięciu z listy klubu członka Dariusza M. za działania na szkodę klubu jak i nie opłacania składek.
   Uchwała nr16 udzielenie nagany Sławomirowi M. za obrażanie Prezesa Klubu, członków zarządu i organizatorów zawodów.


Podpisano za Zarząd klubu.


Prezes Franciszek Kożuch